רואה חשבון

פורסם תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת התיקון נקבע כי מכירת “דירת מגורים מזכה” שחל עליה חישוב המס הלינארי המוטב לפי סעיף 48א(ב2) לחוק (פטור עד 31/12/13 ומ- 1/1/14 25% מס – לינארי) יהיה המס על הסכום האינפלציוני 0%.
תיקון זה נועד למנוע את העיוות שנוצר בגין מכירת דירות מגורים שנרכשו לפני שנת 1994 ובגינם חל מס אינפלציוני.
תחולה התיקון מיום 1/1/14, כך שמי ששילם מס אינפלציוני במכירה שכזו, זכאי להחזר מס.
התיקון למעשה מתקן את “תיקון 76” לחוק מיסוי מקרקעין.
בנוסף, תוקנו “הוראות המעבר” של תיקון 76, באופן הבא.
במסגרת “הוראות המעבר”, נקבע כי בתקופה מיום 1/1/14 עד 31/12/17 ניתן יהיה למכור רק 2 דירות מגורים מזכות במס הלינארי המוטב, ונקבע גם בין היתר כי המכירות לא יהיו ל”קרוב”, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
כלומר, מכירה ל”קרוב” לא תזכה ב”מס הלינארי המוטב” (בכסף או במתנה).
בתיקון 82 נקבע כי כאשר מדובר בחלוקת נכסי עזבון בין יורשים, שבמסגרתה ניתנה תמורה בכסף -אירוע מס, לכן לא חלה ההוראה האוסרת על מכירה ל”קרוב” אזי ניתן יהיה להחיל על העסקה את המס הלינארי המוטב.


ג׳ינו ושות׳ רואי חשבון

ג’ינו ושות’ רואי חשבון, נוסד בתל אביב בשנת 2009, המשרד עוסק במגוון שירותי רא... קרא עוד >

החדשות האחרונות

  1. הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
    להלן הבהרות שפרסמה רשות המסים לרישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים: 1. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18ל

  2. מענקי קורונה

  3. קרא את כל החדשות >
כניסת משתמשים
תכתבו לנו
1
אנו זמינים עבורכם גם בוואטסאפ לכל שאלה או בקשה.