רואה חשבון

רשות המסים מתלבשת על השחקנים בזירת המטבעות הדיגיטליים

בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו מצאו בחודשים האחרונים בתיבת הדואר שלהם מכתבי דרישה לחשוף את כל המידע על פעילותם בזירה זו. לחלקם אף נפתחו כבר תיקי “עסק”
רשות המסים: “פועלים לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות”
הנדון: “דרישת חומר/בירור”; הבקשה: “תצהיר מפורט על כל ארנק דיגיטלי, מטבעות וירטואליים, שימוש בארנק ובטבע, פלטפורמות המס (הצ’יינג’ים) בהם היה חשבון ובוצעו פעולות, תנועות בארנקים הווירטואליים ובצ’יינג’ים וכל אירוע רכישה ומכירה של כל מטבע וירטואלי, לרבות הרווח, ההפסד והעימות בגין הפעולות שבוצעו”.
זו, בתמצית, הדרישה החדשה ששיגרה רשות המסים לשלל פעילים בזירת המטבעות הדיגיטליים (הגדולים שבהם הם ביטקוין, את’ריום, ריפל, ביטקוין קאש, EOS וקרדנו) בתקופה האחרונה . ל”גלובס” נודע, כי פקידי השומה השונים ברשות המסים, החלו לשגר מכתבי דרישות לפועלים בזירת המטבעות הדיגיטליים שמטרתם בירור חבות המס של אותם פעילים ופתיחת תיקי “עסק” לפעילים בזירה במקרים הרלבנטיים.
בחודשיים האחרונים נפתחו עשרות תיקי מס הכנסה לפעילים בזירת המסחר וההשקעה במטבעות דיגיטליים.

המהלך נעשה בהמשך לחוזרים המקצועיים שפרסמה הרשות בחודשים האחרונים (האחרון שבהם במרץ השנה), המסדירים ומבהירים את עמדת הרשות בנוגע לאופן מיסוי פעילות ב”מטבעות דיגיטליים”, הביטקוין ודומיו. לעמדת רשות המסים מדובר ב”נכס”, ולא מטבע, לעניין חוקי המס (ראו מסגרת). וכך, בחודשים האחרונים, מצאו לא מעט בעלי ארנקים ומטבעות דיגיטליים מכתב דרישה בתיבת הדואר שלהם שמהווה למעשה פתיחת רומן חדש שלהם עם רשות המסים, במסגרתו הם מתבקשים “להתפשט” בפני הרשות ולחשוף את כל המידע מכל סוג ומין שהוא על הפעילות שלהם בזירת המטבעות הדיגיטליים.

“בתוקף סמכותי לפי סעיף 155 ו-15א לפקודת מס הכנסה אבקש להעביר למשרדי את המסמכים הבאים, לא יאוחר מתאריך X”, כותב למשל פקיד שומה ת”א 5 לאחד הנישומים, ומפרט: “אבקש לקבל תצהיר בכתב עבור השאלות הבאות: נא פרט אודות כל הארנקים שפתחת בהם חשבונות במרוצת השנים. יש לציין את תאריך פתיחת החשבון וכן לציין כעבור איזה מטבע אותו ארנק נמצא בשימוש; נא פרט אודות כל “הצ’יינג’ים” (פלטפורמות מסחר) אשר בהם יש לך חשבון ודרכם ביצעת פעולות של קניה/מכירה במרוצת השנים. נא ציין את התאריך בו פתחת את החשבון (עבור כל חשבון וחשבון); נא צרף את התנועות מן הארנקים ומן הצ’יינג’ים מיום פתיחתם ועד … (תדפיסים של התנועות מן הארנקים והצ’יינג’ים); פרט אודות כל אירועי הרכישה (או רכישה באמצעות המרה של מטבעות אחרים) של המטבעות הווירטואליים; אירועי מכירה של מטבעות וירטואליים, הן ממטבע וירטואלי לשקלים (קאש); עבור כל אירוע ציין את תאריך הרכישה/המרה/מכירה של המטבעות הווירטואליים; עבור כל אירוע ציין את סוג המטבע שנרכש/הומר/נמכר בכל אירוע ואירוע; עבור כל אירוע ציין כמויות המסלקה שהרכישה/ההמרה/נמכרה; עבור כל אירוע ציין את הסכום בש”ח או במט”ח של ההפסד או הרווח שנצמחו מן האירוע של המכירה; במידה ונצמחו לך עמלות מכירה/קניה בגין הפעילות הנ”ל נא צרף סימוכין לכך”.

ועוד דורש פקיד שומה ת”א 5, מבעל הארנק הדיגיטלי: “נא ציין את כמות המטבעות הדיגיטליים בהם החזקת לכל סוף שנה לועזית (אבקש לקבל את המידע עבור כל סוג של מטבע בנפרד), החל מן השנה בה התחלת להשתמש במטבעות הווירטואליים; האם הנך עוסק או עסקת בעבר בפעולות ‘כרייה’ של מטבעות דיגיטליים?; והאם הנך קשור לפעילות עסקית אחרת הקשורה למטבעות הווירטואליים?”.

מכתבים דומים שוגרו לנישומים גם מפקיד שומה ת”א 4 ומפקידי שומה נוספים. מדובר בפניות ששיגרו פקיד שומה ת”א 5 ופקיד שומה ת”א 4, אשר אליהם מוגשים מרבית הדיווחים על מימוש מטבעות וירטואליים, גם למשקיעים שעליהם נאסף מידע מודיעיני כי הם פעילים בזירה וגם למשקיעים שהחלו לדווח על הכנסותיהם לרשות, אך פקידי השומה לא הסתפקו בדיווחים אלה. המכתבים הללו גורמים לתסיסה בזירה. לאחר שנים שבהן לא היה כל טיפול בזירה הזאת בפן המיסויי, וזירת המטבעות הקריפטוגרפיים הייתה פרוצה הלכה למעשה, החלה הרשות במהירות ביישום מדיניותה שהובעה בחוזרים המקצועיים, לפיהם מחויבים המשקיעים במטבעות הדיגיטליים במס רווחי הון בגובה 25%, כל עוד פעילותם אינה עולה לכדי עסק. במקרה והפעילות עולה כדי עסק יחויב העוסק במס דו שלבי כחברה או במס שולי לפי מדרגות המס ליחיד.

בעוד במשרדי פקיד שומה תל אביב 5, בחרו במכתבי דרישת המידע הגורף כאמור, במשרדים אחרים ברחבי הארץ החלו לפתוח תיקים לפעילים בזירה, וזאת מבלי לדרוש מידע מראש, אלא על בסיס המידע המודיעיני שכבר נאסף בעניינם. כך, פקיד שומה חדרה בחר לפעול בדרך אקטיבית ושלח למספר רב של משקיעים בזירת המטבעות הדיגיטליים מכתב המודיע להם, כי נפתח עבורם תיק ברשות, וכי הם נדרשים להגיש דוחות מס בנוגע למסחר במטבעות מספר שנים אחורה.

במסגרת אותם מכתבים לא נדרש מידע אלא דיווח כעסק, ניהול ספרים ותשלום מס כחוק. “הרינו מתכבדים להודיעך כי בתאריך X נפתח לך תיק במס הכנסה מחדש שמספרו Y במשרד פקיד שומה 17 – חדרה”, נכתב באחד המכתבים. בהמשך המכתב הוסבר לנישום מהן המטלות העיקריות שיש לבצע בהמשך לפתיחת התיק, ובין היתר צוין: “חלה עליך חובת תשלום מקדמות, פנקס מקדמות יישלח אליך בהקדם; הנך נדרש/ת להגיש דוחות שנתיים משנת 2013 ואילך; הנך נדרש/ת לנהל פנקסי חשבונות; אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים, אם טרם עשית זאת; כמו כן, הנך חייב/ת בהעברת ניכויי מס, דיווחים תקופתיים ודו”ח שנתי, ולמלא אחר כל הוראות בדבר ניכוי במקור והדיווח עליו”.

מדובר במהלך אקטיבי, אך נקודתי, של פקיד השומה בו הוא בוחר לפנות מיוזמתו אל המשקיעים אשר לגביהם נאסף מידע מודיעיני, כי הם משקיעים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, אך ככל הידוע, בשלב זה לא מדובר במבצע ארצי ורחב היקף.

מרשות המסים נמסר בתגובה: “בעקבות פרסום החוזר המבטא את עמדת הרשות בנושא אופן המיסוי של מסחר והשקעה במטבעות וירטואליים, פועלת הרשות לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות וכבר נפתחו בתקופה האחרונה עשרות תיקים בעקבותיה. “פעילות זו משתלבת עם מהלך כולל בנושא מיסוי הכלכלה הדיגיטלית שמקדם מנהל הרשות, ערן יעקב, שיכלול, בין היתר, בצד העמדת כלים מקלים לדווח, גם אכיפה משמעותית. ברשות ממליצים למי שמנהלים פעילות לא מדווחת בתחומים אלה לנצל את הערוצים הקיימים להסדרת ענייניהם מולה בטרם יאלצו לשאת באי הנעימות הנלוות לפעילות האכיפה”.


ג׳ינו ושות׳ רואי חשבון

ג’ינו ושות’ רואי חשבון, נוסד בתל אביב בשנת 2009, המשרד עוסק במגוון שירותי רא... קרא עוד >

החדשות האחרונות

  1. הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
    להלן הבהרות שפרסמה רשות המסים לרישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים: 1. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18ל

  2. מענקי קורונה

  3. קרא את כל החדשות >
כניסת משתמשים
תכתבו לנו
1
אנו זמינים עבורכם גם בוואטסאפ לכל שאלה או בקשה.